Performans Katsayıları

PERFORMANS KATSAYILARI

COP ve EER

Isı pompası işlevinin en önemli göstergesi performans katsayılarıdır. Bu katsayılar cihazın harcadığı elektrik enerjisi miktarına karşılık transfer edebildiği ısı miktarı arasındaki oranı ifade eder. Yani tükettiği 1kW elektrik enerjisine karşılık 4kW ısıtma veya soğutma enerjisi sağlıyorsa performans katsayısı 4'tür.
Performans katsayıları belirtilirken, ısıtma için COP (Coefficient Of Performance), soğutma için ise EER (Energy Efficiency Ratio) değerleri kullanılır.
Cihazların anma kapasiteleri, COP ve EER değerleri ise EN 14511 standardına göre belirlenir.
COP ve EER değerlerinin yüksek olması ısı pompaları için istenen bir durumdur.

Sezonsal Verimlilik

Isı pompalarının kapasite, COP ve EER değerleri statik koşullara göre belirlenir. Ancak uygulamada, bu değerler iklim ve sistem şartlarına göre değişir. Bu durum özellikle hava kaynaklı ısı pompalarında farklı performans değerlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Isı pompasının, kullanıldığı iklim ve sistem şartlarına göre oluşan sezonsal performans katsayılarına SCOP ve SEER denir. Resmi SCOP ve SEER değerleri ise EN14825 standardına göre belirlenir.

Antalya merkez için ısıtma, soğutma ve sıcak su hazırlamada Maxen ısı pompası kullanılması durumunda ortalama verimlilik katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ErP Direktifi

CE işaretinin gerektirdiği direktifler çerçevesinde tüm enerji kullanan ürünler için ekolojik gereksinimleri ErP Direktifi belirler. Bununla bir ürünün, tasarım, üretim, ambalajlama, nakliye ve kullanımdan sonra bertaraf edilmesi aşamalarındaki kaynak tüketimi ve kirletici emisyonların azaltılması hedeflenmiştir. MAXEN, ErP Direktiflerine uygun, yüksek verimli ve ekolojik ısı pompalarını da müşterilerine sunmaktadır.

© 2024, Maxen. Tüm Hakları Saklıdır.