Dikkat Edilecek Hususlar

ISI POMPASI SEÇİMİ

Enerji verimliliğinin ön plana çıktığı ısı pompası yatırımının efektif olabilmesi, cihazın ve sistemin verimine bağlıdır. Isı pompası seçiminde aşağıdaki konular dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

- Kullanım amacı (ısıtma/soğutma/sıcak su) ve işletim sırasında istenen sıcaklık değeri belirlenmelidir.
- Isı pompasının kaynak tarafındaki ortalama ve uç sıcaklık değerleri bilinmelidir. Bu şartlara göre kullanılması gereken ısı pompasının tipi belirlenir. (Hava, su veya toprak kaynaklı)
- Eğer su kaynaklı ısı pompası kullanılması planlanıyorsa kaynak suyunun yeterli debi ve kalitede olması kontrol edilmelidir.
- Belirlenen çalışma şartları sırasında cihazın ortaya koyacağı verimlilik değerleri (COP veya EER) öğrenilmelidir. Yüksek COP ve EER değerlerine sahip ısı pompası tercih edilmelidir.
- Seçilen ısı pompasının uç sıcaklık değerlerindeki çalışma performansına dikkat edilmelidir.
- Kullanılacak olan ısı pompasının bölgesel servis yapılanması olmasına dikkat edilmelidir.
- Hibrit sistemlere uygun olmalıdır. Kullanılabilecek diğer sistemlerle uyumlu çalışmayı sağlayacak altyapıya sahip olmalıdır.
- Sistemdeki tesisat elemanlarının uygunluğu ve tekniğine uygun projelendirildiği kontrol edilmelidir.
Bu kriterler kapsamında doğru sistem ve ısı pompası seçimi uzmanlık gerektirir. MAXEN, uzman kadrosuyla doğru sistem seçimi için müşterilerine gerekli hizmeti sunar.

© 2024, Maxen. Tüm Hakları Saklıdır.