Isı Pompası Nedir?

ISI POMPASI NEDİR?

Isı pompaları, dışarıdan elektrik enerjisi verilmesi ile yapılan özel bir çevrim sayesinde iki ortam (kaynak ve kullanıcı) arasında ısı transferini sağlayan cihazlardır.
Doğadaki ısı enerjisi kullanılarak ısıtma-soğutma yapılır veya sıcak su hazırlanır.
Bu yönüyle gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın en önemli araçlarından biri haline gelmiş ve sunduğu avantajlarla son yıllarda kullanımı hızla yaygınlaşmıştır.

Avantajları:

  • Tek cihazla ısıtma, soğutma ve sıcak su hazırlama
  • Doğadaki enerjiyi kullanır
  • Ekolojiktir
  • Ürettiği enerjinin 3/4'ünü doğadan alır
  • Verimli ve ekonomiktir
  • Yakıt maliyetlerinde %75'e varan tasarruf sağlar
  • Enerjide dışa bağımlılığı azaltır
  • Uzun ömürlüdür
  • Kullanımı kolaydır
  • Güvenlidir

Nasıl Çalışır?

Kullanıcı tarafında ısıtma amaçlı kullanılan ısı pompasının çalışma prensibi özetle şöyledir:

- Kaynak tarafından ısının alınması ile soğutucu akışkan buharlaştırılır. (Evaporasyon).

- Kompresör buhar fazındaki akışkanı sıkıştırarak sıcaklığını ve basıncını arttırır.

- Buhar fazındaki ve yüksek sıcaklıktaki akışkan ısısını kullanıcı tarafındaki eşanjörle suya aktarır ve tekrar sıvı faza geçer (Kondenzasyon).

- Genleşme Valfinde basıncı ve sıcaklığı düşerek sıvı faza geçen akışkan tekrar buharlaştırıcıya gider.

- Kapalı çevrim böylelikle tamamlanır.
Kullanıcı tarafında ortam soğutması için çevrim tersine çalıştırılır.


Çeşitleri

Kaynak ve kullanıcı ortamlarının kombinasyonuna göre ısı pompaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

- Havadan Suya Isı Pompaları
En yaygın kullanılan ısı pompası tipidir. Havanın ısı enerjisini kullanacak şekilde tasarlanmışlardır. Kurulum maliyeti düşüktür. Hava sıcaklığına bağlı olarak çalıştığından kapasite ve verimlilik katsayıları değişkendir. Sağlıklı çalışması için açık havada konumlandırılmalıdır.

- Sudan Suya ve Topraktan Suya Isı Pompaları
Sudan suya ısı pompaları kaynak tarafında suyun bol ve nitelikli olduğu durumlarda; Topraktan suya ısı pompaları ise zemin yapısının uygun olduğu yerlerde büyük kapasiteli sistemlerde tercih edilir. Hava şartlarından bağımsız çalıştıklarından verimlerinde büyük değişiklikler olmaz. Kurulum maliyetleri yüksek, işletme maliyetleri düşük ve daha stabildir.

- Havadan Havaya Isı Pompaları
Kaynak ve kullanıcı tarafında direkt havayla ısı transferi yaparak ısıtma veya soğutma yapan cihazlardır. Nem alma amaçlı kullanılan cihazlar ve klimalar bu kategoride yer alır.

- Sudan Havaya Isı Pompaları
Sudan aldığı enerjiyi direkt ortam ısıtma-soğutma ihtiyacı için kullanan cihazlardır. Kaynak tarafında bol ve nitelikli su gerektirir. Kapalı sistemlerde de ek cihazlarla kullanılabilir.

© 2024, Maxen. Tüm Hakları Saklıdır.