Satış Sonrası

SATIŞ SONRASI

MAXEN ısı pompasının kurulumu yetkili kişilerce yapılmalıdır. Kurulum sırasında montaj ve kullanma kılavuzunda belirtilen gerekli güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir.


Yerleşim planı için aşağıdaki uyarıları dikkate alınız.
- Isı pompası ana bina ile bağlantısı olmayan düz ve sağlam bir beton zemin üzerine konulmalıdır. Kapalı alana konulacaksa titreşim ve gürültüyü azaltmak için özel takozlar kullanılabilir.
- Isı pompaları evin veya komşuların yatak odalarından uzakta konumlandırılmalıdır. (Cihaz asgari 45dB üzerinde ses üretecektir.)
- Hava kaynaklı ısı pompası iyi havalandırılmış bir ortamda olmalı ve bu durum sürekli sağlanmalıdır.
- Kurulum yerinde iyi bir drenaj olmaldır. Aksi durumda balçık veya buz oluşumu olabilir. (Yüksek nemli bölgelerde yoğuşma suyu miktarı fazla olabilir. Kışın ise defrost sırasında buzun erimesi dolayısıyla oluşan su uzaklaştırılmalıdır.)
- Makine yağı buharı, tuzlu hava, kaplıca kükürt gazları ya da başka aşındırıcı maddelere maruz yerlerden kaçının.
- Hava kaynaklı ısı pompaları 0°C altındaki ortamda çalışacaksa kar ve buz birikimine karşı yerden en az 300mm yükseltilmelidir.
- Birden fazla ısı pompası montajı yapılacaksa, borulamanın rahat yapılabilmesi için cihazlar her iki eksende aynı seviyede yerleştirilmelidir. (Tolerans 2mm / mt)
- Güçlü rüzgarlara maruz kalan yerlerden kaçınılmalıdır. Aksi durumda esen rüzgarı saptırmak veya cihaza doğrudan gelen karı önlemek için rüzgar esen tarafa bölme yapılmalıdır.
- Cihaz montajı ve bakımının rahat yapılabilmesi ve cihazın normal çalışmasını sağlamak için cihazla duvar veya diğer cihaz arasında yeterli mesafe bulunmalıdır.
- Üstten atışlı hava kaynaklı ısı pompalarında havanın kısa devre yapmaması için cihaz üstüne yakın bir tavan veya sundurma olmamalıdır. Minimum tavan yüksekliği: Cihaz yüksekliği + 2,5 mt
- Isı pompası çevresinde ve üstünde bırakılması gereken boşluk ölçüleri için verilen şekil ve tabloları inceleyeniz.

BUFFER TANK


Buffer tank kullanımı ısı pompasının sorunsuz çalışması için önerilir. Uygun kapasitedeki buffer tank kullanımı, ısı pompasının şalt sayısını düşürmesi ve defrost sırasında enerji gereksinimi için önemlidir.
Buffer tank, sabit debiye ihtiyaç duyan, ısı pompası ile farklı debi kullanan tesisat hidrolik devrelerini birbirinden bağımsız hale getirir. Böylece, ısıtma/soğutma devresinde kullanılan termostatik veya motorlu vanalardan kaynaklanan debi değişikleri ısı pompasına yansımaz.
Eğer sistemdeki su hacmi 12 lt/kW'tan daha düşük ise veya devrede termostatik/ motorlu vana kullanımı varsa, sisteme buffer tank eklenmelidir. Bu durumda kompresörün açılıp kapanma sıklığı azalacak ve kompresör ömrü uzayacaktır.
Bir buffer tankı kurulu olduğunda, ısıtma sistemi ilk bu tanktan enerjiyi absorbe edecektir. Enerji tüketimini azaltmak için, sirkülasyon pompasının kompresör çalışırken açık olacak şekilde ayarlanması tavsiye edilir. Bunun için cihazın kontrol panelinden gerekli düzenlemeler yapılırken ilgili sensörlerde tank üzerindeki uygun sensör yuvalarına yerleştirilmelidir.

DEVREYE ALMA VE AYARLAR


MAXEN ısı pompalarının devreye alma işlemi ve çalışma ayarları yetkili servisler tarafından yapılır.
Devreye alma işlemi öncesinde, hidrolik ve elektrik tesisatın, teknik gereksinimlere uygun olarak yapılmış olması gerekir.
Devreye alma işlemi sırasında su ve elektrik tesisatları kontrol edilir, cihazın detay ayarları yapılır.

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ


MAXEN ısı pompalarının devreye alma işlemi sonrasında “Devreye Alma ve Servis Formu” düzenlenir. Formdaki bilgiler ışığında, cihazın bilgileri, bilgisayar ortamındaki “Ürün Takip Sistemi” ne kaydedilir.
Cihazı garanti durumu, muhtemel arıza kaydı ve parça değişimleri gibi bilgiler bu sistemde kayıt altına alınır.

BAKIM


Optimum performansı devam ettirmek için ısı pompasına bakım yapılmalıdır. Bakımın düzenli yapılmaması cihazın performasını düşürebilir ve ömrünü kısaltabilir.


Kullanıcı tarafından yapılabilecek bakım konuları aşağıda verilmiştir:
- Hava giriş-çıkışının yaprak, kar vb. maddelerle engellenmediğini düzenli olarak kontrol ediniz.
- Kış döneminde, cihazın etrafında kar ve buz birikimi olup olmadığını kontrol ediniz.
- Periyodik olarak, kayıp hasarlı veya kırık parçaları inceleyin. Bu arızalar bulunduğu ve giderilmediği takdirde, cihaz fiziksel yaralanmalara ve hasara neden olabilir.
- Düzenli kaçak kontrolleri yapın ve bulunan herhangi bir sızıntıyı hemen yetkili kişilere tamir ettirin. Eşanjörlerde bir sızıntı olması durumunda değiştirilmesi gerekir.
- Bataryanın (Serpantin) temiz olduğundan emin olun, yılda en az bir kez temizleyin. Kirlenme faktörüne göre kontrol ve temizleme işlemini sıklaştırın. Bu cihazın performanslı çalışmasını sağlar.
- Enerji besleme ve sensor kablolarının yıpranma durumu ile sensor konumlarını kontrol ediniz.
- Pislik tutucuyu kontrol ederek gerekirse, temizleyiniz.
- Sistemdeki hava purjörlerini kontrol ederek temizleyiniz.
- Tesisatın ısı yalıtımlarını kontrol ediniz.
- Giriş ve çıkış sıcaklık farkını kontrol ederek yeterli su akışını doğrulayın. Farkın 5⁰C olması tavsiye edilir.
- Soğuk bölgelerde anti-freeze koruması için kullanılan sıvı konsantrasyonunu (etilen glikol veya polietilenglikol) kontrol ediniz.
Daha detaylı periyodik bakım veya kullanıcı bakımında sorunla karşılaşılması durumunda MAXEN ısı pompaları yetkili servisi ile irtibata geçiniz.

© 2024, Maxen. Tüm Hakları Saklıdır.