Garanti Şartları

GARANTİ ŞARTLARI


Garanti ile ilgili genel açıklamalar
- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır ve ürünlerin malzeme, işçilik ve üretim hatalarını kapsar.
- Garanti ve satış sonrası hizmetlerimizin verilebilmesi için ön şart “İşletmeye Alma Hizmeti”nin ilgili yönetmeliğimizde tariflenen prosedüre uygun olarak yetkili servis tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır.
- Garanti kapsamı içerisinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka bir isim altında herhangi bir ücret talep edilmez.
- Garanti kapsamında bulunan arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemin tesbiti ve değiştirilecek parçaların saptanması yetki ve sorumluluğu firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi işlemi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis kuruluşlarımızda yapılabilir. Garanti hizmetinin verileceği yer, zaman ve yöntem ile ilgili olarak müşteri onayı alınır.
- Garanti süresi içinde olsa dahi, hizmet gereksiniminin garanti kapsamının dışında kalan bir nedenden dolayı oluştuğu durumlarda, müşterimize servis ücreti tahakkuk ettirilir.
- Müşterilerimiz, işletmeye alma hizmetini ve sonrasında olası bir arıza durumunda gereken servis hizmetini, mutlaka yetkilendirilmiş bir kuruluşumuzdan almalıdırlar. Aksi halde ürünlerin garanti kapsamı dışında kalacağı unutulmamalıdır.


Garanti kapsamının dışında kalan durumlar
- Menşei belli olmayan veya faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen veya işletmeye alma işlemi yetkili servis elemanlarımızca yapılmamış veya işletmeye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilemeyen ürünler.
- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen veya hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından veya yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer doğal afetlerden veya hatalı akışkan seçimi, akışkanın kimyasal özellikleri veya akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar.
- 220 V ve 380 V olması gereken şebeke voltajının düşmesi, yükselmesi, faz kesilmesi ve fazlar arasındaki voltaj dengesizliklerinden veya elektrik tesisatında kullanılan kabloların uygunsuzluğu veya olması gerekenden daha ince seçilmiş olmasından kaynaklanan hasar, arıza ve şikayetler.
- Elektrik motorlarının veya klemens kutularının içine su girmesi veya aşırı nemden ortaya çıkan motor yanmaları.
- Prosestatların, basınç şalterlerinin veya termik rölelerin ayarlarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan hasar ve arızalar.
- İyi havalanmayan, aşırı nemli, bakımsız, pis ortamlara yerleştirilmiş pano ve ürünlerde ortaya çıkan hasar ve arızalar.
- Kapalı genleşme depolarında hava basıncının ayarlanması veya depoya yeni hava basılmasını gerektiren durumlar.

© 2024, Maxen. Tüm Hakları Saklıdır.