Su & Toprak Kaynaklı Isı Pompası

SU VE TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI
Su ve topraktaki enerjiyi kullanan bu ısı pompası sistemlerinin işletme verimleri oldukça yüksektir.
Yaz sıcağında, soğuk bir su kaynağı kullanılarak bina soğutması yapılması veya tam tersi çok soğuk hava şartlarında, topraktaki ısının kullanılarak bina ısıtmasının yapılabilmesi bu sistemleri verimli kılar.
Su veya toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde bina devresi hava kaynaklı ısı pompası sistemleri ile aynıdır. Ancak kaynak tarafında farklı uygulamalar göze çarpar. Burada temel amaç su veya topraktaki ısının efektif şekilde ısı pompasına transfer edilmesidir.


Su kaynaklı ısı pompası uygulamalarında kaynak tarafı açık devre veya kapalı devre olarak tercih edilebilir.


Burada kaynak deniz, göl, nehir veya kuyu olarak tercih edilebilir. Yılın her mevsiminde, yeterli akışı sağlayacak miktarda suyun olmasına ve su sıcaklığının uygun aralıklarda kalmasına dikkat edilmelidir. Suyun çekildiği nokta ile deşarj edildiği nokta arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.

Toprak, diğer kaynaklara göre çok daha stabil bir ısı kaynağıdır. İlk 18mt derinliğe kadar toprak ısısı mevsimsel olarak bir miktar değişebilir. Ancak, 18mt derinlikte 10⁰C olarak ısı sabitlenir ve her 100mt'de 2-3⁰C artar. Buna göre 200mt derinlikte 15⁰C ısı elde edilebilir ve bununla yüksek verimli soğutma yapmak mümkündür.Toprak kaynaklı uygulamalarda yatay serme veya dikey sondaj sistemlerinden biri tercih edilebilir.


Uygulanacak sistemin seçiminde ve boyutlandırılmasında;

  • Kapasite ihtiyacı,
  • Zemin yapısı,
  • Isı pompası için gerekli debi miktarı,
  • Uygulama alanı,
  • Toprağın özgül ısı çekme kapasitesi

gibi pek çok kriter gözönüne alınır.
Kapasite ihtiyacı büyük ve alan sınırlı ise dikey sondaj sistemi tercih edilir. Dikey uygulamalarda 50 ile 300 mt derinliğe kadar sondajlar yapılırken her sondaj arasında en az 6 mt bırakılmalıdır.
Yatay uygulamalar ise öncelikle yeterli arazinin olması durumunda daha ekonomik çözümdür. Ancak ilk 18mt lik derinlik içinde kaldığından mevsimsel dalgalanmalardan nispeten etkilenir. Buzlanmaya karşı boruların dondan arınmış (1-1,5mt) derinlikte ve birbirleri ile arasındaki mesafenin 50-80 cm arasında olması temel şartlardır.
Bu gibi detaylardan dolayı kurulum planlamasının ve uygulamanın uzmanlar tarafından yapılması önerilir.

© 2020, Maxen. Tüm Hakları Saklıdır.