Isı Geri Kazanım

ISI GERİ KAZANIM
Ortam soğutmasının yapıldığı sistemlerde ısı geri kazanımlı ısı pompaları kullanılarak soğutma ile eş zamanlı ve eş kapasitede sıcak su hazırlamak mümkündür.
Bu sayede 60⁰C'ye kadar sıcak su bedelsiz olarak hazırlanır.
Bu tip sistemlerde ısı geri kazanımı sırasında verimlilik katsayısı COP 7'ye kadar ulaşır.
Isıtma sırasında ise kapasite ısıtma ve sıcak su için paylaştırılır.
Soğutma yapılırken sıcak su ihtiyacının olmaması durumunda ise atık ısı havaya atılır.
Bu tip cihazlarda 4 hidrolik çıkış bulunur. 2'si ısıtma-soğutma sistemine bağlanırken diğer 2'si sıcak su sistemine bağlanır.
Bu ısı pompaları ısıtma, soğutma, soğutma + sıcak su ve sıcak su hazırlama modları olmak üzere 5 farklı şekilde çalışabilir.

© 2020, Maxen. Tüm Hakları Saklıdır.